Umuthi Wokugeza Isinyama

Umuthi Wokugeza Isinyama

Umuthi Wokugeza isinyama is an herbal remedy that helps to relieve the symptoms of asthma. It is meant to be used alongside other medication prescribed by your doctor.

Muthi Wokugeza isinyama comes as a liquid and should be taken as directed by your doctor. but The product can be taken either with or without food, but it should not be taken within one hour of taking any other medication.

Umuthi wokugeza isinyama | Ukugeza isinyama | Isichitho sesithombe | Isinyama | Iziwasho ezihamba phambili | Sisebenza kanjani isikhafulo | Amakhambi okugeza isinyama | Umuthi wokugeza amathunzi | Umsuzwane umuthi | Umuthi wokugeza umsamo | Umuthi wokususa isilwane | Khipha isinyama | Umuthi wokukhipha isilwane emzimbeni

Iziwasho zokugeza

Our Muthi Wokugeza is made from the leaves of the Lion’s Tail plant, which is native to the African continent. But It is primarily used as a remedy for stomach ailments, but it also has many other uses.

When ingested orally, it works by increasing blood flow and enhancing circulation. The leaves are also useful for external applications: they can be crushed into a paste and applied directly to your skin for pain relief or inflammation.

Ukugeza umuntu aziyifuzo sibonakala emva kodwa ukufihlanga ukuthi lapho lapho kakhulu olukhulu esibonakala emva kodwa ukuze ukhona ezinguzwa nezindaba zenu malungiswe ene ngokuvumisa:

Umuthi wokukhipha amanzi amnyama

Umuthi wokukhipha isinyama udinga lamakhambi alandelayo: Unukani, intolwane, isqungwa, Umaphipha. Uzowahlanganisa lamakhambi ngesikalo esivumelana nawe, uzowagxoba, ayi yimphuphu, bese uya geza, uya phalaza, uya qguma abanye bathi uku futha. Uzosebenzisa iyezi leli : ukugeza isinyama, ukugeza isisu esaphuphuma, nawe owakhipha isisu, ukukhipha isilwane, ukukhiph isichitho, geza amathunzi amnyama, ukususa isikhwakhwalala.

edlozini Mnini

Ukugeza/Cleansing

-Ukugeza idlozi kusho ukuhlambula isiqu sakho uqobo ukuze kulunge amandla ohamba nawo nsukuzonke, bese kuxazululeka nezinkinga empilweni yakho.

(Cleansing your body and clearing all the negativity in your aura)

– Ukugeza idlozi kuya ngokuthi umelaphi usebenzisa yiphi endlela ahlelelwe abakubo ukuthi asize ngayo abantu.

( Cleansing differs from healer to healer)

-Ukugeza nje ngempepho kuwumuthi omkhulu wokuhlambulula idlozi

 (Bathing with incense in water is enough to cleanse yourself/ancestors)

-Kokunye idlozi liyasho elifuna ukugezwa ngakho isi. Umcako, ibovu, noma itiye njll.

 (In some cases ancestors do specify what they want us to use for cleansing e.g. tea leaves, white soil or seawater, etc.)

-Idlozi lisebenza ngamandla kaNkulunkulu ngakho imithi emibi nemithi yamafutha kakhulukazi ezilwane iyalicindezela kabi

(Ancestors work with the power of God so bad muthi esp. ones with fat/animal oil will only make things worse for you)

Who has isichitho, and what are the symptoms of isichitho, here are 5 symptoms of isichitho

Rash on the face, sometimes on the body as well. Un-even skin, with pimples

Crawling sensation on the face, sometimes on the body as well,

ubukhuphe Un-attractive to the opposite sex,

sometimes to everybody even your family members Fighting every time with your partner can be as a result of isichitho

People will hate you for nothing so ngabe ufuna ukususa isichitho sondela lana ngicela uvele ku

error: Content is protected !!