Umuthi woku bhebha

Umuthi woku bhebha

Umuthi woku bhebha

Umuthi woku bhebha | Umuthi wepipi | Umkhulisa nduku | Umuthi wokuvusa imizwa | Umuthi woku zivikela. Am a traditional healer and herbalist who can guide you on how to use our African herbs for a number of ailments and troubles that you are facing in your daily life.

Ukuthenga imithi.

.umuthi othunyiselwa amahhashi ukuze abhebhane nabantu bayaqhanyelwa uma bethunyiselwa

 1. udumbakasibumbu / udumba kasibumbu uthinta ngawo umuntu wesifazane aqhanyelwe bese uyambhebha
 2. Pheromone iperfume yokubhebha lena yenza umuntu wesifazane abe horny uma eseduze kwakho
  uma eke wayihogela, lena yi perfume efakwa emzimbeni ngumuntu wesilisa, owesilisa ayimqanyelisi
 3. umuthi wepipi
 4. umkhulisa nduku umuthi woku bhebha
 5. udumbakasibumbu / udumba kasibumbu uthinta ngawo umuntu wesifazane aqhanyelwe bese uyambhebha
 6. Pheromone iperfume yokubhebha lena yenza umuntu wesifazane abe horny uma eseduze kwakho
  uma eke wayihogela, lena yi perfume efakwa emzimbeni ngumuntu wesilisa, owesilisa ayimqanyelisi
 7. umuthi wokubhebha
 8. umuthi wamadoda
 9. imbiza yenzalo
 10. umuthi wokushaya izitha
 11. umuthi wokuthandwa
 12. izinhlobo zomuthi wokubhebhana
 13. umuthi wokumithisa
 14. umuthi woku zivikela
 15. umuthi wokuthandwa abelungu
 16. umuthi wokuthandwa izintombi
 17. umuthi wokuvusa induku
 18. umuthi wepipi
 19. umkhulisa nduku umuthi woku bhebha
 20. umuthi wokuvusa imizwa
 21. umuthi woku zivikela
 22. umuthi wamadoda umuthi woku bhebha
 23. umuthi wokuqonywa
 24. umuthi wokuthandwa abelungu
 25. umuthi wokuthandwa
 26. Uma ufuna ukuthenga intindili edonsa imali
 27. Uma ufuna idliso locansi indoda izwe wena wedwa
 28. Ukwenza umuntu akukhokhele imali akukweleta yona
 29. Umuthi wokuthandeka ube nogazi
 30. Umuthi we business or webandla
 31. Sithinte uma uzothenga umuthi kuphela
 32. udumbakasibumbu / udumba kasibumbu uthinta ngawo umuntu wesifazane aqhanyelwe bese uyambhebha
 33. Pheromone iperfume yokubhebha lena yenza umuntu wesifazane abe horny uma eseduze kwakho
  uma eke wayihogela, lena yi perfume efakwa emzimbeni ngumuntu wesilisa, owesilisa ayimqanyelisi

 

Umuthi woku bhebha , Umuthi wepipi , Umkhulisa nduku , Umuthi wokuvusa imizwa , Umuthi woku zivikela , Umuthi wamadoda umuthi woku bhebha

Note:
Asiwachazi amaphupho kuwhatsapp bazalwane
Angihloli
asikuniki izithako zemithi kodwa sikudayisela eseyithakiwe
uma ufuna umuthi ngiyawuthaka ngikuposele noma uwulande.

Igobandlovu umuthi wenzani?

Gobandlovu is a multipurpose muthi.

 1. you can use it to bring back your ex, or you can use it together with izikhafulo to bring back your woman/man
 2. You can ask anything from it
 3. It is helpful when looking for a job
 4. For managers to like you at work
 5. It is also used to command people, e.g. if someone owes you money you can use gobandlovu to, he will pay the money as soon as possible

You can bathe with it and steam with it as well. To use gobandlovu , you sniff it and say whatever you want to say.

Unamathelene neshende benza ucansi obephinga | Eyethu News

igobandlovu umuthi wesizulu uyagquma, uyageza ngawo. Wenza izinto eziningi lomuthi. Uyakwazi ukusebenza ekubuyiseni umuntu owawuthandana naye, uyakwazi ukucela izinto kuwona noma ngabe yini oyifunayo, uyawusebenzisa kakhulu ekufuneni umsebenzi, umuthi wokuthandwa abelungu emsebenzini bakunyusele esikhundleni, badedele imali eningi. Uma kunomuntu okukweletayo uyasebenza lomuthi ekutheni umuntu abuyise imali yakho.

error: Content is protected !!