Ukugeza Isichitho

Camphor Blocks And Umlotha Wamandiya

Ukugeza isichitho is a disease that causes the patient to be unable to recognize their own tongue. The tongue, which is normally made up of two parts—the root of the tongue and the tip of the tongue—is replaced by a third part that resembles a tree trunk.

This condition can be caused by excessive consumption of honey, as well as drinking from rivers believed to be enchanted. It has been documented in Zulu tribesmen in South Africa and has been linked to both mental illness and witchcraft.

Ukugeza isichitho, or “the silent treatment”, is a form of emotional abuse that can be difficult to spot and even harder to break. but It’s a pattern of behavior where one person in a relationship keeps the other person guessing about their feelings and intentions through silence.

Ukugeza isichitho | Isiwasho esisusa isichitho | Imithi yokwelapha isichitho | Isichitho ebusweni | Umuthi wokukhipha isichitho | Isichitho samakaka | Signs of isichitho in a relationship

The silent treatment can take many forms, but it often involves one person withholding communication from their partner in order to make them feel rejected or inadequate.

When you’re on the receiving end of this type of behavior, it can feel like your opinion doesn’t matter to your partner.

 

Ukuphupha uncelisa

Leli iphupho elinencazelo efanayo nokuphupha umchamo noma indle okanye ukuphupha isesele (ixoxo) noma amasesele. Lokhu kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando.

Amaphupho asho isichitho noma isinyama

Uma ushawe ngesichitho kusho ukuthi kukhona osuke ekugadla engakufiseli okuhle ngoba phela isichitho siyisinyama, noma nje ngithi sihambelana naso. Uma ube nehlanhla ke namathongo akini ekubhekile uyakwazi ukuphupha okukuvezelayo ukuthi kukhona umuntu okuhambela sinyelela ongafuni ukukubona uphumelela. . Lana ke siloba amaphupho ahlukene kodwa ke incazelo yawo iyafana, onke achaza khona ukuthi kukhona umuntu okuthumelela ngaso isichitho.

  • Ukuphupha usesikhathini – Isichitho leso
  • Ukuphupha incanga noma inja ikhuluma – Isichitho
  • Ukuhamba nqunu – Ishwa
  • Ukuphupha indlu yangasese – Lokho kusho isichitho esibi
  • Ukudla izinalithi noma uziphalaza – Lokho kusho ukuthi kukhona umuntu onigadlayo kini ngomuthi.
  • Ukuphupha izimpethu uzibona noma ziphuma ngomlomo – Leli phupho lisho isichitho esinzima okumele lomuntu osuke eliphuphile alisukumele ngampela.
  • Ungathola futhi olunye ulwazi kulencazelo yamaphupho ngokuphonswa.
error: Content is protected !!