umuthi wokubuyisa indoda

umuthi wokubuyisa indoda

Umuthi wokubuyisa indoda¬†Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. However, Ibona abajola kakhulu kunabantu besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating. Hence, Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na? Lomuthi unceda wena ukuthi ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. …

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala,¬†Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala, ngifuna ukubuyisa indoda yami, umuthi wokubuyisa imali, isikhafulo esisheshayo, uma ufuna indoda ukuthanda kakhulu, ukuphephetha umuntu wakho, umuthi wokuphephetha, ukukhafula umuntu, isikhafulo somchamo. Hence, Uthando akuyona …

error: Content is protected !!