Khathibesonga umuthi

Khathibesonga umuthi

Khathibesonga umuthi ndiyaza umuthi, mpikayiboni umuthi, mlahleni umuthi, umuthi wokulwa nezitha, umhlakaza umuthi,Khathibesonga umuthi, ungibonisele umuthi, umdakane umuthi. hlabazihlangane umuthi, . Khathibesonga umuthi wezitha uwusebenzisa ikakhulukazi uma unezitha ezihlangene ngawe, uwusebenzisa nombese ukuze izitha zixabane zodwa , zigwazane, zihlebane, zidubulane. Umuthi wokubulala ukhathibesonga uwuthaka neminye imithi uphalaze ngawo ubanda, izitha zakho …

Umuthi wokushaya ngezulu

Umuthi wokushaya ngezulu

Umuthi wokushaya ngezulu sphahluka umuthi, umuthi wokushaya isitha,Umuthi wokushaya ngezulu, uvutha umuthi, sphahluka umuthi wenzani, umhlakaza umuthi,Umuthi wokushaya ngezulu, umuthi wokulwa impi, izitha umuthi. Cupha izitha, Umuthi Wokukhuthaza Nokuvikela Umsebenzi. Akuphindwa. kwenziwa kanye nemiphumela engapheli. Imisa zonke izenzo ezimbi ezivela ezitheni zakho emsebenzini. Thandwa yibo bonke abakuzungezile. Ngikunika umuthi …

umuthi ngowokuzivikela

umuthi ngowokuzivikela

umuthi ngowokuzivikela * umuthi ngowokuzivikela, Umuthi wokuzivikela,umuthi wokuhlanyisa,umuthi wokushisa,umuthi wokubulala umthakathi,umuthi wokuhlakaza,umuthi wokuqomisana.umuthi wokuhlasela izitha, umuthi ngowokuzivikela, umuthi wokubulala,umuthi ukuba uthukuthele,umuthi wokubulala umthakathi, umuthi we-sphaphala, umuthi wokugoqa, umuthi wesibaha, umuthi wokubhebha,Ukulwa nezitha, Umuthi wokushaya izitha, umuthi wokulwa, umuthi wokubulala umuntu, …

error: Content is protected !!