Umuthi wokumisa icala lasenkantolo

Umuthi wokumisa icala lasenkantolo

Umuthi wokumisa icala lasenkantolo Hlukana nabantu ababi, ebusweni aphuphe isichito nedliso. Buyisa isithandwa sakho Umuthi wokubuyisa indoda ngokushesha,Umuthi wokumisa icala lasenkantolo, Susa zonke izifo ngosizo lwenyanga enamandla. Umuthi Wokushaya Izitha Umuthi Wokushaya Izitha, umuthi wokulwa impi, umuthi wokubulala umuntu, umuthi wokubulala …

Umuthi wokushaya ngezulu

Umuthi wokushaya ngezulu

Umuthi wokushaya ngezulu sphahluka umuthi, umuthi wokushaya isitha,Umuthi wokushaya ngezulu, uvutha umuthi, sphahluka umuthi wenzani, umhlakaza umuthi,Umuthi wokushaya ngezulu, umuthi wokulwa impi, izitha umuthi. Cupha izitha, Umuthi Wokukhuthaza Nokuvikela Umsebenzi. Akuphindwa. kwenziwa kanye nemiphumela engapheli. Imisa zonke izenzo ezimbi ezivela ezitheni zakho emsebenzini. Thandwa yibo bonke abakuzungezile. Ngikunika umuthi …

error: Content is protected !!