Buyisa isthandwa

Buyisa isthandwa

Buyisa isthandwa Buyisa isthandwa.,umuthi wokubuyisa umuntu wakho, isikhafulo sokubuyisa isithandwa, ngifuna ukubuyisa indoda yami, isikhafulo esisheshayo, ukubuyisa indoda ngomchamo, ukubuyisa indoda ngokushesha, umuthi wokubuyisa umuntu wakho, isikhafulo sesithombe, isikhafulo esinamandla.Thando wozani uthole usizo nanku Makhosi afikile asuka enthabeni nesikhafulo sothando …

error: Content is protected !!