Intindili Ethakiwe

Intindili Ethakiwe

Intindili Ethakiwe Nayi¬†intindili ethakiwe¬†eyokwenza ube nenhlanhla futhi uhlale unemali. Inyosi ingumuthi wenhlanhla wemali, ivikela imimoya emibi, isebenzela ukuthwala ngokuphepha, esikhundleni samagundane emali, iyona elungile ekulethela inhlanhla nenhlanhla empilweni yakho. Nayi eyokwenza ube nenhlanhla futhi uhlale unemali. Intindili ethakiwe , Intindili …

error: Content is protected !!