Isiwasho Esisusa Isichitho

Isiwasho Esisusa Isichitho

Isiwasho Esisusa Isichitho

Isiwasho Esisusa Isichitho: This article will tell you on how to remove Isiwasho Esisusa Isichitho. And also,  Isiwasho lesi uyasisebenzisa ukususa amabhadi kanye nok ukususa isilwane futhi ukususa isichitho.

Iziwasho enginazo.
Esisusa inkinga ezilandelayo:
Siqeda isichitho
Sisusa isilwane
And also, Siqeda amanzi amabi emzimbeni siphinde silwe namanzi amnyama.

Isiwasho isichitho | Umlotha wamandiya ne spirit | Camphor blocks and umlotha wamandiya

Number 2

Sikwenza ubenogazi
Uthandeke emsebenzini nasebantwini.
Uma waliwa noma washiywa yisithandwa sakho sikwenza uma ekubona afune uthandeke kabusha.

Number 3.

Lesi siyacacisa amaphupho
Siyavusa sikhuphule isithunywa
Uma idlozi lingasakubhekile siyakwenza idlozi likubheke.
Uma bathwebula isithunywa noma isithunzi sakho kuyalunga noma bathi bakufungele
Imbiza zokuvusa imizwa zikhona.
Uma ngabe ugula ungabonakali umkhuhlane ikhona njalo imbiza yokwelapha imikhuhlane ecashile.

Do you really know the use of isiwasho esisusa isichitho

Do you really know the use of  +27686806413 Greetings to everyone who is reading this article. I welcome you yet to another healing topic where we discuss isiwasho for isichitho for those who prefer using isiwasho.

 

Do you really know the use of isiwasho esisusa isichitho

Isichitho is something that is something of a human-made curse. but In most cases, it is used by someone who hates you, does not want to see progress in life, or someone who wants to end your relationship with your significant other by making you seem unattractive and annoying (ubenesidina)

When someone has used isichitho on you, people become irritated by you, especially when they see you or even think about you. After I do spiritually cleanse and when you are done pouring the waste water outside the yard, you can also use Unozimanga mixed with Impinda and milk, isiwasho sesichitho, ukugeza isichitho, isiwasho se coke, isiwasho somshado, umlotha wamandiya ne spirit, bheka mina ngedwa isiwasho, use bheka mina ngedwa, to use bheka mina,

error: Content is protected !!