Holy Ash Isiwasho Sothando

Holy Ash Isiwasho Sothando

Holy Ash Isiwasho Sothando

Holy ash isiwasho sothando: Holy Ash “umlotha wamandiya” women use it against men to make them give money and love. They put holy ash into use by simply burning it and blowing it, calling a man’s name saying all the things they want their man to do for them. Umlotha wamandiya (holly ash) wenza isiwasho isikhafulo ubuyisa indoda ukhipha isichitho. phalaza khafula geza ngomlotha wamandiya. isiwasho samahala power doc rock viva mthandazi.

Holy ash isiwasho sothando , Umlotha wamandiya benefits , Holy ash isiwasho benefits new group , Umlotha wamandiya usebenza ini , Camphor blocks and umlotha wamandiya ,Isiwasho se coke , How to use umlotha wamandiya , Dj spirit and holy ash

Yini isikhafulo? Lapha sizoxoxa ngomlotha wamandiya, Umlotha wamandiya (holly ash) wenza isiwasho isikhafulo ubuyisa indoda ukhipha isichitho. phalaza khafula geza ngomlotha wamandiya. isiwasho samahala power doc rock viva mthandazi. Isikhafulo somchamo senziwa ngomchamo.

Sothando isikhafulo usebenzela ukubuyisa umuntu ukuze niphinde nithandane
isikhafulo esinamandla kujwayele ukufakwa izilwane kwisikhafulo esinamandla

Esisheshayo isikhafulo asikho isikhafulo esisheshayo kunesinye kuncike ekuthakweni kwaso nokuqina kwesandla senyanga nokuthi wena osisebenzisayo usisebenzisa ngendlela yini

Sokubuyisa isikhafulo isithandwa siyabuya ngempela isithandwa sakho ngesikhafulo
isikhafulo sentombi sikhona futhi nesikhafulo sendoda

How to use isikhafulo sefoni isikhafulo sephoni sona usisebenzisa kanjani?
Somoya isikhafulo eziningi izikhafulo ozithengayo ngezomoya

 

Uyasisebenzisa isikhafulo ukuphephetha umuntu wakho
Solwandle isikhafulo lesi sakhiwe namanzi olwandle uyasisebenzisa uma ufuna ukubuyisa indoda yakho ngifuna ukubuyisa indoda yami.

 

Umlotha wamandiya umxovo wokubuyisa umuntu wakhoNgifuna ukubuyisa indoda yami Ukubuyisa indoda ngokushesha, ibuyiswa kanjani? umxovo wokubuyisa indoda wenziwa kanjani? Udinga umlothwa wamandiya , lapha ngezansi sizokuchazela ibuyiswa kanjani indoda.

 

Lapha sizokufundisa ukukhafula indoda noma ukukhafula intombi usebenzisa umlotha wamandiya. Fundake isiphephetho somlotha wamandiya. lesiphephetho uzosisebenzisela ukuphephetha umuntu wakho abuye kuwena.

isiwasho sokubamba indoda ,yekisa ukufeba

Thokozani ekhaya ngyanikhumbuza ukuthi khona isiwasho nemithi yokukubuyisa indoda ngokushesha, ibuyiswa kanjani? isiwasho umuthi wokubuyisa indoda wenziwa kanjani? Udinga umlothwa wamandiya , lapha ngezansi sizokuza nikubuyisele indoda or umfazi wakho bese ngikhiye inhliziyo yakhe athande abheke wena wedwa …

ukukhafula indoda yakho ebuye noma ukukhafula intombi usebenzisa umlotha wamandiya. Fundake isiphephetho somlotha wamandiya. lesiphephetho uzosisebenzisela ukuphephetha umuntu wakho abuye kuwena

error: Content is protected !!