Camphor Blocks And Umlotha Wamandiya

Camphor Blocks And Umlotha Wamandiya

Camphor Blocks And Umlotha Wamandiya

Camphor Blocks And Umlotha Wamandiya: Iziwasho has become part of our spiritual life. We cleanse with them and we use them to treat certain minor medical ailments and chase away negative energies.

Camphor blocks and umlotha wamandiya | Umlotha wamandiya camphor block | Umlotha wamandiya | Isiwasho camphor block | Umlotha wamandiya nespirit | Zamlandela camphor block | Umlotha wamandiya and milk kusiza ngani | Umlotha wamandiya nespirit | Wenzani umlotha wamandiya | Umlotha wamandiya benefits | Camphor block isiwasho | Impepho umlotha wamandiya | Camphor blocks uses

Today we discuss isiwasho soku thandeka. It is a camphor block, honey, and powdered milk. We also add sulphur (isibabuli and white milk).
Awuzilungise nawe,nawe ufane nabanye.

Step 1

-tokoloshe salt 3 colours
-rough salt
-camphor block
-manyazini
-mlotha wamandiya
-gaya uhlanganise ugqume,ugeze 3 days.
-uphalaza ngomlotha wamandiya wodwa..

Step 2

– Ubisi fresh milk
– Umlotha wamandiya
-hlanganisa ukukhulekele uyogezela emfuleni or esizibeni or empophomeni or olwandle or ehlane. Ufake imali emhlophe phakathi ozocela ngayo ukukhanya.enye imali emhlophe uzonikela ngayo lapho ozogela khona,ucele bakuphe ozokucela,futhi bakudedele usebenzise umuzi wabo,geza ube ukhuluma ofuna ukukususa nofuna kwenzeke empilweni yakho.qeda hambakhaya ungabheki emuva.uma kuwukuthi usempophomeni or emfuleni or esizibeni or olwandle uphathe enye ozonikelela ngayo izidalwa zakho.unxuse ngayo inhlahla eqhamuka ezidalweni.

-Step 3

-amanzi echibi
-amanzi emvula
-mlotha wamandiya
-mavulakuvaliwe umkhando
-zeneke umkhando
-umcako omhlophe
-fresh milk
-gquma,geza,phalaza 3 days.ufake amashumi njalo mawugquma,ucele izinhlanhla zakho zivuleke,ucele umsebenzi,ucele imali,ucele kuhlambuluke izidalwa zakho,zilethe ukukhanya nenhlahla.

Camphor blocks, isiwasho, umlotha

Isiwasho sokuchela lapho uhlushwa khona amaphupho, imimoya emibi, ukulawa isilwane ngokocansi

Sikhishwa kanjani isilwane kumuntu lapho sizokufundisa ukukhipha isilwane ekhaya. Lesiwasho sizokusiza uxoshe amaphupho, uxoshe ukucindezeleka ebusuku uma ulala. ukuze wenze lesiwasho udinga lezithako ezilandelayo:

  • Usawoti Rough
  • Shibhoshi
  • Spirit
  • Umlotha wasekhaya
  • Paraffin
  • Camphor blocks

Hlanganisa uchele njalo ebusuku kulokucindezeleka obhekana nakho kuzoshabalala. Isilwane esikugcindezelayo sizokuyeka. Isilwane Facebook

Amaphupho menu

error: Content is protected !!